För vatten- och avloppsanläggningar kan Belzona lösa många vanliga problem som t ex erosions och korrosionsskador i pumpar, kemisk attack inom vätskehantering, in- och utläckage av vatten och mekaniska skador hos processutrustning.

 

Belzona har också ett program för förbättring av prestandan för pumpar. Här avses höjning av verkningsgraden respektive förlängning av livslängden hos pumpen:

  • Både gamla och nya pumpar kan dra nytta av Belzona’s teknologi.
  • Verkningsgradshöjningen i dessa fall sträcker sig från upp till 7 % på nya pumpar, till 40 % på för gamla pumpar.
  • Minskningen av driftskostnaderna märks omedelbart.
  • Pumpar som skyddas med Belzona håller betydligt längre.

 

Belzona motverkar skador förorsakade av erosion- och korrosion, slitage och kemisk attack som förstör gjutjärn, stål, brons och andra konstruktionsmaterial. Ytterligare fördelar är minimal stilleståndstid och renovering av metallskrotkomponenter.

 

Nedslitna pumpkomponenter kan enkelt repareras och/eller ytbeläggas till en mycket lägre kostnad jämfört med utbyte av pumpkomponenterna.

 

Fall Studier (på engelska):