Reparera och bygga upp
  • Reparera skador på golv och skyddsväggar.
  • Skapa lutning för dränering av golv och ytor.
  • Bygga upp pumpplintar och cisternbaser.
Ytbeläggningar och lining
  • Fästa och foga kemikalieresistenta plattor.
  • Ytbelägga invallningar för att skydda mot kemikalier.
  • Täta porös betong.
  • Reparera befintliga ytbeläggning.
Skarvar och sprickor
  • Bygga upp skadade kanter på rörelsefogar.
  • Täta dilatationsfogar.
Säkerhet
  • Halkskydd för golv och invallningskanter.
Fall Studier (på engelska):