Hjälpmaskineri
 • Reparera och täta förångare
 • Återställa och skydda sjökistor
 • Skydda processkärl
Förtöjningsutrustning
 • Reparera fendrar
 • Bygga pp och jämna av förtöjningsutrustning
 • Reparera elaggregat
Last- och processtanksystem
 • Reparera och skydda:
  • Sandfilter
  • Avluftare
  • Separatorer
  • Oljeavskiljare
  • Avgasare
 • Förstärka tankbottnar
Offshoreproduktions- och borrutrustning
 • Reparera och skydda diklor- injektions t- stycken
 • Skydda värmeisolering
 • Skydda stigarrör
 • Vattentäta primära brandväggar
 • Gjuta foder till ventiler för lera
 • Skydda verktyg
Skrov och utvändiga konstruktioner
 • Reparation av lagerlägen för rodertappar.
 • Reparation av glasfiberskrov.
 • Återställa och skydda stabilisatorer.
 • Återställa och skydda framkanter på bärplan.
 • Reparera gummikomponenter.
Framdrivningssystem
 • Reparera och skydda:
  • Propellrar.
  • Kort nozzles.
  • Bog- och akterpropellertunnlar.
  • Fläktblad och pyloner på svävarfarkoster.
  • Vattenjetsystem.
 • Reparation av propellertunnlar i aktern.
 • Reparation av flänsar till propelleraxlar.
 • Gjutna lager till propelleraxlar.
Däcksmaskineri och -utrustning
 • Täta runt maskiner på däck.
 • Täta vattentäta dörrar.
 • Skapa halkskydd.
Marin elektrisk utrustning
 • Reparera skadad kabelisolering
Fall Studier (på engelska):