Skarvar och Fogar
 • Limma tätskiktssektioner som lossnat.
 • Reparera värmesvetsade eller limmade fogar.
 • Reparera gropar och täta hål i plåttak.
 • Tätning av takövergångar.
 • Täta överlappande skarvar i takpaneler.
 • Täta skarvar i kanalsystem och luftkonditioneringssystem.
Spröjsar och takfönster
 • Täta sprickor i plast eller glas.
 • Täta om misslyckande spröjstätningar.
 • Reparera och täta skadade träspröjsar.
Rännor och stående vatten
 • Täta fogar i rännor.
 • Justera och täta rännor mot omgivande takstrukturer.
Plåtbeslag
 • Täta lösa eller skadade murbruksdetaljer.
 • Täta lösa eller skadade plåtbeslag.
Balustradväggar och murkappor
 • Reparera murverk.
 • Täta runt genomföringar i balustradväggar.
 • Reparera och täta balustradväggar.
 • Reparera och foga lösa stenar.
 • Täta stenfogar.
 • Täta porösa ytor.
Fall Studier (på engelska):