Pumphus
  • Bygga upp skadade axlar.
  • Skydda ytor som utsätts för kemikalier och/eller korrosion.
  • Modifiera lagersäten.
Impeller
  • Forma om skadade vingar och minska toleranser.
Bussningar, packboxar och slitringar
  • Reparera glappa kilspår.
  • Modifiera kilspår.
Axlar
  • Reparera skador på plats utan värme.
  • Skydda utsatta ytor mot korrosion.