Inom den konkurrensutsatta massa- och pappersindustrin uppkommer problem såsom erosion, korrosion, slitage, dålig säkerhet, läckage, utbyteskostnader, otillräckligt tryck, oplanerade stopp och ansamling av föroreningar vilka har direkt inverkan på den slutliga avkastningen.

 

Branschen har insett de många fördelarna med att använda Belzona för att effektivt lösa dessa problem och få processen att fungera effektivt.

 

Belzona's kunder inom massa-och pappersindustrin varierar i storlek, från små återvinningsstationer till stora, internationella konglomerat. Oavsett storlek eller produktionsvolym

 

Fall Studier (på engelska):