Belzona® 5122 (Clear Cladding Concentrate)

En vattenbaserad penetrerande produkt för porösa ytor.

En vattenbaserad penetrerande produkt för porösa ytor. Belzona 5122 bildar en osynlig mikroporös vattenfrånstötande yta. Levereras som koncentrat som späds med vatten innan användning.

 

Applikationer med Belzona® 5122 (Clear Cladding Concentrate) omfattar:

 • Betong
 • Kalksten
 • Tegel
 • Asbestcement
 • Sandsten

Belzona® 5811 (Immersion Grade)

Skyddande beläggning för ytor nedsänkta i vätskor.

Belzona® 5811 (Immersion Grade) är en tvåkomponent lösningsmedelsfri beläggning för skydd av metalliska och ickemetalliska ytor nedsänkta i vattenlösningar.

 

Applikationer med Belzona® 5811 (Clear Cladding Concentrate) omfattar:

 • Invallningar
 • Tankar, cisterner
 • Vattenkammare, scrubbers
 • Kyltorn
 • Rörledningar
 • Pumpar
 • Betongsumpar
 • Rör i tubvärmeväxlare
 • Stål- och betongpelare
 • Dammluckor

Belzona® 5831 (ST-Barrier)

En enkomponent ytbeläggning baserad på värmehärdande bindemedel och korrosionsbeständigt fyllmedel.

Belzona® 5831 är en ytbeläggning som kan användas i fuktig miljö för skydd av metall och andra ytor. Speciellt framtagen för tillämpningar för ytor som inte kan fås torra. Produkten tränger undan vatten och garanterar maximal vidhäftning på våta ytor och till och med under vatten.

 

Applikationer med Belzona® 5831 (ST-Barrier) omfattar:

 • Rör
 • Dränkpumpar
 • Skvalpzoner
 • Cisterner
 • Sedimenteringskärl
 • Bojar
 • Transformatorer
 • Stål- och betongstöd
 • Kylvattentråg
 • Ventiler
 • Stigarrör
 • Invallningar
 • Manluckor

Belzona® 5891 (HT Immersion Grade)

För korrosionsskydd av ytor som utsätts av heta vattenlösningar och kolväten.

Korrosion av metallytor förorsakad av exponering mot heta vattenlösningar är ett vanligt problem inom många industrier. Även om det rätta valet av metall i början kunde lösa många av dessa problem är det ett faktum att anläggningar och utrustning ofta används i situationer som de inte ursprungligen var avsedda för.

 

Den ständigt ökande efterfrågan på högre produktionstakt, större genomströmning och tidsbesparingar leder ofta till högre temperaturer i ett försök att påskynda processer. Oavsett anledningen, finns det en ökande efterfrågan av på-plats lösningar som skyddar mot korrosion förorsakad av varmvatten eller kolväteblandningar.