Belzona® 4111 (Magma-Quartz)

Komposit med högprestanda för betongreparationer.

Belzona® 4111 (Magma-Quartz) är en mångsidig komposit för reparation och skydd av betong och stål. Produkten kan även användas för injektering och ger extremt god vidhäftning och hållfasthet mot nötning, slag och många kemikalier.

 

Applikationer med Belzona® 4111 (Magma-Quartz) omfattar:

 • Golv
 • Ramper
 • Trappor
 • Gångvägar
 • Golv i kemikalielager
 • Lastramper
 • Maskin-/produktionsytor
 • Uppbyggnad av rännkanter
 • Mittgångar
 • Kanter i expansionsfogar
 • Lösa räcken

Belzona® 4131 (Magma-Screed)

Betong ytrenoverings system.

Ett tvåkomponent system som innehåller polymerer med hög molekylvikt och oligomerer, som blandats med aggregat. Detta ger denna produkt när den är genomhärdad utmärkt skydd av betong mot nötning, slag, vibrationer och kemiska angrepp. Designad för ombyggnad och ytrenovering av skadad betong och sten, Belzona 4131 fäster också på metalliskta underlag.

Belzona® 4141 (Magma-Build)

Lättvikts reparationsbetong för vertikala ytor och innertak.

Speciellt utformad som ett lättvikts reparationssystem till överhängande betong och sten. Denna produkt kan användas till permanenta reparationer som ska utföras snabbt och med minimalt behov av formar och ställningar.

Belzona® 4151 (Magma-Quartz Resin)

Ytbeläggning för betong för skydd mot slitage och kemikalier.

Belzona® 4151 (Magma-Quartz Resin) är en tvåkomponent produkt som ger en hård, sömlös yta och som skyddar många olika material mot fuktinträngning och kemikalier. Den kan även användas för injektering för t.ex. reparation av sprickor eller shimsning av pumpfundament .

 

Applikationer med Belzona® 4151 (Magma-Quartz Resin) omfattar:

 • Kemikalieförvaring
 • Betongtankar
 • Sprickor/fundament
 • Strukturer under mark
 • Lager/produktions ytor

Belzona® 4181 (AHR Magma-Quartz)

Betongreparations och fogmaterial som tål värme eller oorganiska syror .

När syra attackerar eller mekaniska skador skapar behovet att bygga upp och skydda betong, är denna produkt lösningen tack vare sin unika förmåga att bilda ett skyddande ytlager som ytterligare stärker syraresistensen. När produkten utsätts för värme, formar den sofistikerade kemin en tätt tvärsbunden polymermatris som behåller sin styrka vid höga temperaturer.

Belzona® 4311 (Magma CR1)

Ytbeläggning med hög kemikalieresistens.

Belzona® 4311 (Magma CR1) är en tvåkomponent högpresterande ytbeläggning, för skydd av ytor mot kemisk attack. Denna lösningsmedelsfria ytbeläggning ger utmärkt resistens mot många kemikalier, särskilt syror och baser.

 

Applikationer med Belzona ® 4311(Magma CR1) omfattar:

 • Lagerytor
 • Pumpplintar
 • Pumphus
 • Ytor med kemikaliespill
 • Rör
 • Avlopp och kanaler
 • Sumpar
 • Gångvägar
 • Förvaringstankar

Belzona® 4411 (Granogrip)

Markeringsfärg med halkskydd.

Belzona® 4411(Granogrip) är en hård, slitstark markeringsfärg med halkskydd, vilket ger en hållbar gångyta på en mängd olika underlag t.ex. stål, betong, klinkersplattor eller trä.

 

Applikationer med Belzona® 4411 (Granogrip) omfattar:

 • Betonggolv
 • Klinkersplattor
 • Lastkajer
 • Gångvägar
 • Metall/trädäck
 • Tanktak
 • Kaklade golv
 • Ramper
 • Dusch- och poolområden
 • Metallstegar
 • Durkplåt/gallerdurk
 • Trafikområden i varulager
 • Entréer
 • Glasfiberbåtdäck

Belzona® 4521 (Magma-Flex Fluid)

Fogmassa för expansionsskarvar.

En elastisk fogmassa som är avsedd för effektiv tätning av bygg-och dillatationsfogar. Detta material med låg elasticitetsmodul sträcks enkelt och komprimeras med normal termisk rörlighet i byggnader och strukturer. Dessa egenskaper garanterar en lång livslängd får fogen.