Belzona 3000 Serien

Läckagetätning för reparation och skydd av byggnader och konstruktioner.

Belzona® 3111 (Flexible Membrane) är ett enkomponent, vattenbaserat, mikroporöst membran för långtidsskydd av alla typer av tak. Denna mångsidiga, flytande produkt ger utmärkt långtidsskydd mot väder, vatten och infraröd repektive UV-strålning. Släpper även ut instängd vattenånga. Elastiskt och följer takets rörelser. Kan kombineras med underliggande korrosionsskydd.

 

Applikationer med Belzona® 3111 (Flexible Membrane) omfattar:

 • Spröjsar mellan glasskivor, växthus
 • Takgenomföringar
 • Takrännor
 • Stuprännor
 • Övergångar och sömmar
 • Takrännor
 • Skorstenar och ventilationshål
 • Platta tak

Belzona® 3211 (Lagseal)

Sömlöst, flexibelt membran för skydd av värmeisolering

Belzona® 3211 (Lagseal) är ett enkomponent, vattenbaserat, mikroporöst flytande membran för långsiktigt skydd av alla typer av värmeisoleringar. Detta mångsidiga system är resistent mot vatten, väder, brand och kan appliceras på fuktiga och torra ytor.

 

Applikationer med Belzona® 3211 (Lagseal) omfattar:

 • Inkapsling av isolering
 • Ångledningar
 • Avgassystem
 • Ventiler
 • Tankar
 • Rör
 • Ångpannor
 • Flänsskydd
 • Tryckkärl
 • Värmeväxlare