Belzona® 2141 (ACR-Fluid Elastomer)

Kavitation- och erosionsbeständig elastomer.

Belzona® 2141 (ACR-Fluid Elastomer System) är ett elastiskt system utvecklat för applikationer med extremt stora lokala tryck, orsakade av kavitation och erosion. Denna mångsidiga, flytande produkt behåller sin goda vidhäftning mot underlaget vid nedsänkning i vätska och sprider ut de höga lokala kavitationskrafterna över en större yta.

 

Applikationer med Belzona® 2141 (ACR- Fluid Elastomer System) omfattar:

 • Stödbockar till propelleraxlar
 • Vattenjetmunstycken
 • Vakuumpumpar
 • Bogpropellrar
 • Vattenturbiner
 • Pumpimpellrar
 • Ventiler
 • Axlar
 • Filter
 • Gummivalsreparationer

Belzona® 2311 (SR Elastomer)

Snabbhärdande elastomer för gummireparationer.

Belzona® 2311 (SR Elastomer) är en tvåkomponent elastisk polymer för snabbreparation av gummikomponenter. God vidhäftning på metalliska och andra rigida, material.

 

Applikationer med Belzona® 2311 (SR Elastomer) omfattar:

 • Skadade transportband
 • Kabelöverdrag
 • Gummilinings
 • Limning av komponenter
 • Flytande slangar
 • Däcksidor hos off-roaddäck
 • Pumpimpellrar
 • Packningar, tätningar
 • Gummirullar
 • Gummerade ledstänger