Belzona® 1111 (Super Metal)

Mångsidigt, maskinbearbetningsbar komposit för reparationer.

Belzona® 1111 (Super Metal) är en tvåkomponent komposit för reparationer, baserad på ett keram-/stålförstärkt polymerssystem. Detta fullt maskinbearbetningsbara reparationsspackel möjliggör en kostnadseffektiv lösning på många olika mekaniska reparationer.

 

Applikationer med Belzona® 1111 (Super Metal) omfattar:

 • Slitna och skadade axlar
 • Skadade gängor
 • Kilspår som glappar
 • Sprickor och gropar i gjutgods
 • Skador på maskinfundament
 • Nedslitna lager-/bussningshus
 • Förvrängda flänsytor
 • Läckande tankar
 • Repade hydraulstänger
 • Sprickor i rör
 • Reparation av motorblock

Belzona® 1121 (Super XL Metal)

Mångsidig, maskinbearbetningsbar komposit för reparation och uppbyggnad med lång arbetstid.

Belzona® 1121 (Super XL-Metal) är ett tvåkomponent spackel baserat på ett keram-/stålförstärkt polymersystem. Detta fullt maskinbearbetningsbara spackel möjliggör en kostnadseffektiv lösning på många olika mekaniska reparationer.

 

Applikationer med Belzona® 1121 (Super XL-Metal) omfattar:

 • Slitna och skadade axlar
 • Sprickor i rör
 • Förvrängda flänsytor
 • Nedslitna lager och bussningshus
 • Sprickor och gropar i gjutgods
 • Läckande tankar
 • Skador på maskinfundament
 • Lastbärande mellanlägg
 • Korroderade rör

Belzona® 1131 (Bearing Metal)

Maskinbearbetningsbar och självsmörjande produkt för återuppbyggnad.

Ett tvåkomponent reparations och underhålls material som har självsmörjande egenskaper. Denna produkt har en unik mikroporös struktur för att fånga och hålla smörjolja, minimerar friktion och slitage vid uppstart.

 

Tillämpningar inkluderar:

 • Axelfoder
 • Lager
 • Bussningar
 • Guider
 • Glidskenor
 • Rörstöd

Belzona® 1221 (Super E-Metal)

Snabbhärdande komposit för reparationer.

Belzona 1221

Belzona® 1221 (Super E-Metal) är en tvåkomponent komposit för snabbreparationer, baserat på ett keram-/ stålförstärkt polymersystem. Detta fullt maskinbearbetningsbara spackel kan användas för permanenta reparationer av metalliska material.

 

Applikationer med Belzona® 1221 (Super E-Metal) omfattar:

 • Läckande rör
 • Repade hydraulstänger
 • Läckande tankar
 • Skadade gängor
 • Sprickor och gropar i gjutgods
 • Lagerlägen
 • Skadade elisolatorer
 • Ventilationskanaler

Belzona® 1251 (HA-Metal)

Värmeaktiverad reparationskomposit för applicering på, och reparation av, varma ytor.

Belzona® 1251 (HA-Metal) är ett enkomponentsystem för reparation och skydd av metallytor under drift. Detta värmeaktiverade spackel kan appliceras direkt på varma ytor, med minimal förbehandling, och därmed förkorta avställningstiderna..

 

Applikationer med Belzona® 1251 (HA-Metal) omfattar:

 • Utfyllnad av korrosionsgropar
 • Reparationer av defekter i tunna väggar
 • Limning av dubbleringsplåtar
 • Småreparationer
 • Tätning av läckande rör

Belzona® 1311 (Ceramic R-Metal)

Komposit för reparation av erosions-/ korrosionsskador.

Belzona® 1311 (Ceramic R-Metal) är en tvåkomponent komposit för reparation och skydd av metalldelar utsatta för erosion/korrosion

 

Applikationer med Belzona® 1311 (Ceramic R-Metal) omfattar:

 • Propellrar
 • Spjällventiler
 • Värmeväxlare
 • Rörböjar
 • Centrifugal- och turbinpumpar
 • Gavlar till vattenkammare
 • Bogpropellrar
 • Vattenjetmunstycken
 • Löphjul, impellrar
 • Injektorer

Belzona® 1321 (Ceramic S-Metal)

Industriell ytbeläggning för skydd mot erosion/ korrosion.

Belzona® 1321 (Ceramic S-Metal) är en tvåkomponent ytbeläggning med hög hållfasthet som skyddar metallytor utsatta för erosion/korrosion. Denna coating är utvecklad för användning vid kontinuerlig vätskekontakt för temperaturer upp till 60°C.

 

Applikationer med Belzona® 1321 (Ceramic S-Metal) omfattar:

 • Centrifugalpumpar
 • Ventiler
 • Vakuumpumpar
 • Tankar, processkärl
 • Scrubbrar
 • Värmeväxlare
 • Löphjul, impellrar
 • Vattenjetmunstycken
 • Gavlar till vattenkammare
 • Flänsytor
 • Rörböjar
 • T-stycken

Belzona® 1341 (Supermetalglide)

Industriell ytbeläggning mot erosion/korrosion och för energisnålt flöde.

Belzona® 1341 (Supermetalglide) är en tvåkomponent högkvalitativ ytbeläggning för reduktion av strömningsmotstånd och skydd av metaller mot erosion/korrosion.

 

Belzona® 1341 (Supermetalglide) kan appliceras med pensel eller sprutas och är lämplig för kontakt med dricksvatten. Produkten är certifierad enligt ANSI/NSF Standard 61 och uppfyller kraven enligt UK Drinking Water Inspectorate.

 

Applikationer med Belzona® 1341 (Supermetalglide) omfattar:

 • Pumpar
 • Värmeväxlare
 • Vattenkammare
 • Ventiler
 • Rörledningar
 • Vattentankar
 • Pumpimpellrar
 • Filter, silar
 • Löphjul i vattenturbiner
 • Fläkthjul och -hus

Belzona® 1391 (Ceramic HT Metal)

Industriell beläggning för skydd av utrustning som arbetar vid höga temperaturer.

Belzona® 1391 (Ceramic HT) är en tvåkomponent ytbeläggning, som ger utmärkt skydd mot erosionskorrosion vid höga våttemperaturer; upp till 120° C, kontinuerligt nedsänkt i vätska.

 

Applikationer med Belzona® 1391 (Ceramic HT) omfattar:

 • Separatorer inom oljeproduktion
 • Kondensatpumpar
 • Varmvattenberedare
 • Indunstare
 • Autoklaver
 • Skrubbrar
 • Värmeväxlare
 • Kondensattankar
 • Destillationsenheter
 • Absorptionstorn

Belzona® 1392 (Ceramic HT2)

Högtemperatur ytbeläggning för utrustning i kontakt med kolväten & vattenlösningar kontaminerade med syra.

Belzona® 1392 (Ceramic HT2) är en tvåkomponent ytbeläggning utvecklad att motstå kolväten och vattenlösningar. Produkten är särskilt utformad för att uppvisa utmärkt kemisk resistens, främst i system innehållande syror. Produkten har också utmärkt erosionsresistens.

 

Applikationer med Belzona® 1392 (Ceramic HT2) omfattar:

 • Kondensatpumpar
 • Kondensattankar
 • Indunstare
 • Ytterhöljen till värmeväxlare
 • Separatorer
 • Vridbara reaktorer
 • Varmvattenberedare
 • Destillationsenheter
 • Buffrings- och utjämningskärl
 • Absorptionstorn

Belzona® 1521 (HTS1)

För sprutapplicering vid höga temperaturer

Utvecklad som en sprutbar ytbeläggning för höga temperaturer för att förkorta appliceringstiden vid stora processkärl och annan utrustning. Denna produkt kan användas och härdar i temperaturer så låga som 5° C. Speciellt designad för sprutning med uppvärmd högtrycksspruta. Belzona ® 1521 (HTS1) ger utmärkt korrosionsskydd vid förhöjd temperatur och tryck.

Belzona® 1591 (Ceramic XHT Metal)

Ytbeläggning mot erosion/korrosion vid mycket höga temperaturer.

Ursprungligen avsett för offshore olje-och gasproduktion där problem med saltvattenkorrosion och kemiska angrepp intensifieras av en ständigt ökande drifttemperatur. Denna produkt är även en lösning för petrokemisk-, kraft- och metallindustrier genom att erbjuda:

 • Korrosionsskydd på utrustning nedsänkt i vatten vid temperaturer över 180° C.
 • Resistens mot ett brett spektrum av vatten- och kolväteblandningar, höga tryck och erosion.
 • Produkten efterhärdar i drift och kräver inte någon ytterligare extern uppvärmning.

Belzona® 1811 (Ceramic Carbide) / Belzona® 1812 (Ceramic Carbide FP)

Keramisk ytbeläggning för skydd mot extremt torrslitage.

Belzona® 1811 och Belzona® 1812 (Ceramic Carbide) är en tvåkomponentsbeläggning för reparation och skydd av ytor utsatta för torrslitage.

 

Belzona® 1811/1812 (Ceramic Carbide) kan appliceras utan specialverktyg. Dessa material, med spackelkaraktär, har mycket god vidhäftning till många olika material. Homogena, sömfria ytbeläggningar med utmärkt skydd mot torrslitage erhålles.

 

Applikationer med Belzona® 1811/1812 (Ceramic Carbide) omfattar:

 • Cykloner
 • Tippfickor
 • Munstycken
 • Matarskruvar
 • Löphjul, impellrar
 • Glidbanor, rännor
 • Rörböjar
 • Slitplåtar
 • Blandningskärl

Belzona® 1831 (Super UW-Metal)

Mångsidig, vatten- och oljetolerant komposit för reparationer.

Belzona® 1831 (Super UW-Metal) är en tvåkomponent komposit för reparationer, baserad på ett silikon-/stålförstärkt polymerssystem. Detta fullt maskinbearbetningsbara reparationsspackel tränger undan vätskor och kan därför appliceras på oljiga eller fuktiga ytor.

 

Applikationer med Belzona® 1831 (Super UW-Metal) omfattar:

 • Stålfundament i vatten
 • Kondensbelagda rör
 • Olje- och gasläckor
 • Flänsläckage
 • Skarvar i kanaler
 • Sprickor i rör
 • Läckande tankar
 • Limning av plattor
 • Shimsning