Under många år har Belzona hjälpt petrokemiska företag att effektivt upprätthålla produktionen i anläggningarna. Med förlängda avställningsperioder är god tillförlitlighet nu lösningen för att uppnå lönsamma produktionsnivåer.

 

Belzona's specialiserade ytbeläggningar för höga temperaturer har gett ingenjörer inom den petrokemiska industrin funktionsdugliga alternativ till traditionella reparationsmetoder eller specialiserade konstruktionsmaterial, vilka kan vara dyra, tidskrävande och kan bli föremål för påkänningar, sprickor och galvanisk respektive bakteriell korrosion.

 

Fall Studier (på engelska)