Sedan slutet av 1980-talet har Belzona försett olje- och gasindustrin med lösningar på de svåraste problemen där konventionella lösningar har misslyckats. Driftstopp i denna tekniskt ledande bransch kan medföra miljonförluster i förlorade produktionsintäkter. Ingenjörer i denna industri, ansvariga för specificering av material, söker kontinuerligt efter sätt att minska kostnader och öka kapaciteten utan att äventyra driftsäkerheten.

 

Vid olje- och gasproduktion medför separationsprocesserna aggressivt slitage på separationskärlen. Olje- och gasproducenterna har insett att konventionella ytbeläggningar inte klarar aktuell erosion och korrosion som dessutom förvärras av sandinträngning p.g.a. höga tryck och temperaturer. Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) har dokumenterats kunna motstå dessa påfrestningar och uppfyller företagens krav.

 

Till detta skall läggas den ständiga strävan mot ökad produktion inom ytterlighetsområden, vilken medför högre tryck och temperaturer i separationsprocesserna. Belzona har svarat mot de ökade kraven med högpresterande ytbeläggningar som klarar höga temperatur och snabba tryckväxlingar.

 

Fall Studier (på engelska):