Vid både dagbrott och underjordiska gruvor innebär processen att utvinna värdefulla mineraler och annat geologiskt material från jordskorpan miljöaspekter omfattande erosion, sänkor och hål i marken, förlust av biologisk mångfald och förorening av grund- och ytvatten av kemikalier.

 

Med hjälp av Belzona kan många av dessa miljörisker reduceras och ofta även elimineras. Tack vare att Belzona ligger i framkant avseende åtgärder för industrin att minska effekten av erosion och korrosion har Belzona blivit det slutliga valet för otaliga applikationer vid dagbrott och underjordiska gruvor, inklusive lagring av kemikalier och reparation av processutrustning och fordon.

 

Fall Studier (på engelska):