Fall Studier (på engelska):
Axlar
 • Reparation av skadade axlar.
 • Skydda utsatta områden från kemiska och/eller korrosiva angrepp.
 • Anpassa lagerlägen.
Splines
 • Forma om skadade splines för att minska glapp och spel.
Kilspår
 • Reparera slitna kilspår.
 • Förbättra och anpassa kilspårets placering.
Hydraulstänger
 • Reparera skador i fält, utan värme.
 • Skydda utsatta ytor mot korrosionsgropar.
Lagerhus
 • Anpassa befintliga lagerlägen.
 • Reparera skadade lagerlägen i fält utan maskinbearbetning.
Lagerytor
 • Reparera och/eller byta lagerytor.
 • Reparera sfäriska lagerhus.
Vattensmorda lager
 • Reparera lager till propelleraxlar.
 • Gjutning av bärlager.
Axeltappar och säten
 • Uppriktning av axeltappar i överdimensionerade säten.
 • Återställa säten för bussningar.