Manex AB grundades 1998 i Sverige och är exklusiv leverantör av Belzona i Sverige. Det finns ett väl fungerande nätverk av utbildade Belzonakonsulter och entreprenörer i Sverige. Belzona är verksamt inom många branscher i Sverige, t ex papper & massa, energiproduktion, sjöfart, gruvor och petrokemi.

 

Pumpar är ett viktigt applikationsområde för Belzona i Sverige. Flera viktiga pumpserviceföretag använder Belzona för reparation och skydd av pumpar. En av världens största pumptillverkare, med fabrik i Sverige, använder Belzona's ytbeläggningar som tillvalslösning på pumpar i enlighet med krav från kunder runt om i hela världen.

 

Från etableringen i Elland, West Yorkshire i England 1952, då specialiserat på flamsprutning av stål med zink för korrosionsskydd har Belzona utvecklats till en ledande leverantör av industriella, skyddande beläggningar och reparationskompositer. Med beprövade produkter för att återuppbygga, reparera och underhålla maskiner, utrustning och byggnader. Belzona hjälper många industrier inklusive energiproduktion, olja/ gas, vatten/avlopp och fastighetsunderhåll.

 

Med betydande investeringar i forskning och utveckling utvecklar och stärker Belzona kontinuerligt produktutbudet för att möta de ständigt ökande kraven från industrin. Belzona's zinkrika polymerbeläggningar har utvecklats till ett tekniskt avancerat produktsortiment, känt för att vara i främsta ledet beträffande avancerad polymerteknologi och mekaniskt underhåll.

 

Belzona's internationella huvudkontor samt forskning och utvecklingslaboratorium finns i Harrogate, England. Större, regionala kontor för Belzona finns också i Miami, Florida och Chunburi, Thailand. Våra regionala enheter och globala distributionsnät omfattar över 125 länder och möjliggör för Belzona att ge täckning och stöd runt om i hela världen.