Tubvärmeväxlare
  • Bygga upp och skydda eroderade och/eller korroderade tubplattor.
  • Bygga upp delningsplåtar och tätningsytor.
  • Skydda vändkammare och gavlar mot korrosion.
  • Reparera befintlig ytbeläggning.
  • Reparera och täta skadade höljen.
  • Täta läckande tuber.
  • Täta läckage vid flänsar.
Fall Studier (på engelska):