Haverier av mekanisk utrustning p.g.a. skador som skadade axlar, trasiga gängor, erosions- och korrosionsskador kan orsaka stora olägenheter för verksamheten, t ex driftstopp och ökade kostnader för arbetskraft.

 

Belzona används regelmässigt för att reparera, skydda och täta mekanisk utrustning eftersom våra polymerreparationer är kostnadseffektiva och ger lång livslängd, god pålitlighet och flexibilitet. Konventionella reparationer kan inte konkurrera i dessa avseenden.

 

Fall Studier (på engelska):