Packningar, Tätningar och Shims
  • Forma packningar på plats till valfri profil.
  • Isolera genomföringar för kablar rör eller ventilationskanaler.
  • Skapa vattentäta takövergångar.
Fall Studier (på engelska):