Underhålla väggar och golv
 • Täta och skydda ytor och fogar.
 • Skydda ytor mot kemisk attack.
 • Återställa betong- och metalltrappor.
 • Återuppbygga slitna eller skadade golvytor.
 • Avjämna ojämna betongsektioner.
 • Ytrenovera samt skydda mot slitage och slag.
 • Reparera trägolv eller däck.
Expansions- och byggfogar
 • Återuppbygga fogkanter eller trappstegskanter.
 • Reparera dillfogar mellan betongsektioner.
 • Skapa nya tätningar för fogar.
Säkerhetssystem
 • Applicera halkskydd runt maskiner.
 • Applicera halkskydd på stegpinnar.
 • Skapa halkfria trappkanter.
 • Applicera linjemarkeringar i trafiken eller på lagerytor.
Förankringar eller infästningar
 • Reparera avflagnad betong runt ledstångsinfästningar.
 • Gjuta fast infästningar till ledstänger.
 • Förstärka vägkanten och fixera trafikkontrollutrustning.
Fall Studier (på engelska):