Fläktar
 • Reparation av nötningsskador på fläktbladens framkanter.
 • Skydda fläktblad mot slitage och korrosion.
 • Skydda fläkthus mot slitage och korrosion.
 • Reparation av axlar.
Blåsmaskiner och kompressorer
 • Reparation av styrspalter för lameller i kompressorer.
 • Reparation av kompressorhus.
Vakuumpumpar
 • Reparera och skydda rotorer.
 • Återställa pumpkonans toleranser.
 • Återställa gavlar.
 • Reparera och skydda pumphus.
 • Reparera och skydda ventilplattor
Filter och separatorer
 • Täta och skydda luftbehållare.
Tillhörande utrustning
 • Reparera och skydda tubplattor.
Fall Studier (på engelska):