Motorer och Maskinhus
  • Reparera sprickor.
  • Återuppbyggnad av trasiga gängor.
  • Reparation av lagerlägen och fixering av lager.
  • Reparera hål.
  • Reparera gjutfel och ytdefekter.
  • Täta poröst gjutgods.
  • Återuppbyggnad och tätning av eroderade eller förvrängda flänsytor.
Fall Studier (på engelska):