© Upphovsrätt

Allt material på denna webbplats ägs av Belzona International Inc. Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får reproduceras eller användas i någon form eller på något sätt grafiskt, elektroniskt eller mekaniskt, inkluderande fotokopiering, inspelning, bandupptagning eller informationslagring och återvinning - utan skriftligt tillstånd från utgivaren.

 

Om du behöver ytterligare information om den tillåtna användningen av informationen på denna webbplats mejla oss på legal@belzona.co.uk.

 

® Varumärken

Belzona och Belzona’s logotype är registrerade varumärken och tillhör Belzona International Ltd. Varje överträdelse av Belzona’s intellektuella rättigheter kommer att leda till rättsliga åtgärder.

 

Ansvarsfriskrivning

Vissa delar av webbplatsen kommer att innehålla material som lämnats av tredje part. Även om alla åtgärder har gjorts för att säkerställa att all information är korrekt och klart uttryckt, kan oavsiktliga fel uppstå och Belzona’s internationella organisation kan inte acceptera något ansvar för sådana fel.

 

Vidare: informationen i detta dokument är avsedd att ge allmän vägledning om ämnen av intresse. Varje potentiell Belzona applikation har individuella omständigheter och vägledning bör därför begäras av en anställd i Belzona’s internationella organisation eller av en auktoriserad Belzonadistributör eller -konsult, innan utförandet av applikationen. Fullständig information om din lokala Belzonadistributör kan fås genom att kontakta bolaget på den adress som anges på denna webbplats.