Många företag äger de lokaler där de driver verksamhet och som ägare av en fastighet kommer ansvaret för dess underhåll. Ansvaret är ständigt närvarande, dyrt och tidskrävande.

 

Belzona erbjuder många fördelar beträffande underhåll av fastigheter, vilka inte går att uppnå med konventionella material, inklusive minskade driftstopp och ofta permanenta lösningar.

 

Belzona erbjuder lösningar på problem med säkerhet, hygien, energieffektivitet, vatteninträngning och generella strukturella skydd.

 

Fall Studier (på engelska):