Under hela vår historia har Belzona legat i frontlinjen med att ta itu med miljöfrågor genom bevarande av anläggningar och utrustning, minimering av avfall, kontroll av föroreningar och energieffektiviserande åtgärder. Detta i syfte med att regelbundet hjälpa våra kunder med att uppfylla sina miljömål. Med vårt nödvändiga engagemang beträffande kemikalieanvändning är Belzona starkt medveten om vårt behov av att möta och överträffa vårt miljömässiga ansvar.

 

 

Certifieringar: